FIAT 500 STATION urmodell GIARDINIERA GIALLO 1 18 NOREV modello auto con... WAGON 1957-1977 nwhjez2654-camion